Erdész elődök nyomdokain

című

Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program (EFOP-3.1.8.- 16)

„A” programelem: Hazai és Kárpát-medencén belüli programok megvalósítása

A támogatást igénylő Földművelésügyi Minisztérium (FM) pályázatának keretében, az általafenntartott nevelési-oktatási intézmények közül, intézményünk, a Bedő Albert ErdészetiSzakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 15.000.000 Ft-ot nyert el.

A projekt megvalósításához szükséges szakmai feladatok nagy része iskolánkban kerülmegvalósításra, ám a pályázat lehetővé tette, hogy a soproni testvériskolánkkal, mintpartneriskolával (Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium,Szakközépiskola és Kollégium) is kialakítsunk egy széles együttműködést, együttmunkálkodást.

A projekt 2 éves és 2019 végén ér véget.

A kötelezően választott tématerületeink a partner iskolák bemutatása és megismertetése (kultúra,társadalmi helyzet, nemzetiség, földrajzi sajátosság), melyeken felül a biztonságosinternethasználat és az egészséges életmód fontosságának feldolgozásával is foglalkozunk majdközösen és Ásotthalmon külön is.

A programokon résztvevő 50 diákunk számára heti rendszerességgel kerül sor, több csoportbana 15 helyi pedagógusunk közreműködésével a választott témák feldolgozására, angol nyelviórák, a délutáni foglalkozások és a tantárgyi fejlesztések keretében. A tanórán kívüli vagyegész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, akulturális rendezvényeken való részvétel további színes programokat ad majd iskolánkdiákjainak, pl.: Ópusztaszer, Szegedi városnézés, múzeumok, színház, mozi, fürdők, Budapest,Mórahalom, lovaglás, túra, sport, farsang, Bugac, vadaspark stb.

Egy előadássorozattal (Biztonságos Internet, Drog prevenció, Közvetlen környezetünk értékei) ésegy nyári bentlakásos programmal (a Tanulmányi erdő élővilágának megismerése, sport, strandstb.) is kiegészül majd a helyi tevékenységünk, mely utóbbiba a szülőket is bevonjuk.

A testvériskolánkkal közös, 2 napos találkozók is sokrétűen valósítják majd meg a célkitűzéseket(intézményeink kölcsönös bemutatása, közös sportnapok, Fertő-Hanság Nemzeti Park –Szombathely, Gemenc-Mórahalom kirándulások).

Az elvégzett tevékenység, munka széleskörű dokumentálásra kerül. A már meglévő iskolaihonlapunkon kihelyezett ikonon/logón keresztül is elérhető lesz majd a projekt akadálymentes közös honlapja.

Bízunk abban, hogy a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók hátrányai a program keretén belüladott sokszínű lehetőségekkel mérséklődni fognak, sőt alapvetően túlnő majd a konkrét résztvevőgyermeklétszámon, hiszen több programelemnél az iskolánk több diákjának is lehetősége lesz bekapcsolódni.

Alapvetően a projekt minden eleme része az intézményi célkitűzéseinknek, elvárásainak, ígyamikor ezt a programot kivitelezzük, nemcsak a pályázat teljesül, hanem a mi céljaink is. Az elégedett, érvényesülő diák – tanár – szülő pedig olyan cégér, mely nemcsak rövid, hanem hosszútávon is kifejti hatásait, amivel mindenki elégedett lehet.

A program során keletkező tapasztalatok, jó gyakorlatok mindenképpen közkincsé válnak,elsősorban intézményünkben, de a világhálón keresztül mások számára is elérhetővé válnak.

Az intézményi oktató-nevelő munkánk során a konkrét programelemek is beépülnek és alkalmazásra kerülnek majd tanmeneteinken, munkatervünkön keresztül. A felhasznált kapcsolatoka jövőben is működtethetőek lesznek, amiket majd igyekszünk is ápolni, hasznosítani.Az új, beszerzett eszközök pedig tovább fogják szolgálni iskolánk feladatait, programjait.