Felvételi információk

Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz a 2023-2024-es tanévre

OM azonosító: 202728/010

Tanulmányi területek:

  • Szakképző iskola Erdőművelő-fakitermelő (4 0821 17 01) tagozatkód: 0001
  • Gazda (Lovász szakmairány) (4 0811 17 04) tagozatkód: 0002
  • Kertész (koszorúkötészettel) (4 0812 17 05) tagozatkód: 0003
  • Technikum Erdésztechnikus (5 0821 17 02) tagozatkód: 1111

Az iskola felvételi vizsgát nem tart.

A felvételi rangsorunkat magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és biológia tantárgyakból elért általános iskolai eredmények alapján állapítjuk meg.

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezők esetében, ha a fenti tantárgyak közül valamelyik tárgyból mentesítették az értékelés alól, akkor a földrajz, informatika és a technika tárgyakat vesszük figyelembe a felvételi rangsor megállapításánál.