Határtalanul! – Erdélyben jártak az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói és pedagógusai

Iskolánk immár második éve vesz részt a Határtalanul! – pályázatban, melynek keretében lehetőségünk nyílik határon túli, magyarlakta területeken magyar nyelven oktató tanintézménnyel kapcsolatokat építeni. 2019. október 7-11-e között 21 tanulóval és 3 pedagógussal jártunk Erdélyben, ahol partneriskolánk, a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola fogadott bennünket és szervezett számunkra szakmai programokat, melyek révén megismerhettük Csíkszereda és környéke látnivalóit, természeti értékeit. A tavalyi tanévben már jártunk a pályázat keretében az iskolában, majd az idei év nyarán iskolánk tantestülete is tovább építette a kapcsolatot. 2020. március 30-a és április 3-a között pedig intézményünkbe érkeznek a csíkszeredai iskola 10.B osztályos diákjai pedagógusaik kíséretében.
Tanulmányi kirándulásunk első napja utazással telt el, több mint 600 kilométert magunk mögött hagyva késő este érkeztünk meg Csíkszeredára, ahol a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vendégházában szálltunk meg. Útközben egy kisebb gyalogtúra során „meghódítottuk” Déva várát.
A második nap délelőttjén a Venczel József Szakközépiskola vezetője, Bálint Gabriella igazgatónő fogadott bennünket, majd az iskolában folyó képzésekről, azon belül is nagy hangsúllyal az erdészképzésről kaptunk tájékoztatást, beszélgettünk a magyarországi és a helyi erdészeti képzés lehetőségeiről, a képzésekben meglévő különbségekről. Ez után diákjaink négy csoportba osztva egy-egy tanítási órán vettek részt, ahol bekapcsolódtak az órai munkába az egyes tanórai feladatok elvégzésével. A délelőtti program következő állomásán találkoztunk az e tanévi programban részt vevő 10.B osztállyal, továbbá a tavalyi program „testvérosztályával”, a jelenlegi 12. B osztállyal, és egy jó hangulatú, barátságos állófogadásban volt részünk. A délutánt Csíksomlyón és Csíkszeredában töltöttük. Forró Albert, fogadó iskolánk történelemtanára volt a túránk vezetője: meglátogattuk a csíksomlyói kegytemplomot, túráztunk a csíksomlyói nyeregbe, ahol megtekintettük a Hármashalom oltárt, illetve a pápalátogatásra emelt székelykaput, valamint útban lefelé a borvízforrás jótékony hatású vizét kóstoltuk meg. A délután további része csíkszeredai városnézéssel telt, a belvárost jártuk be, és sok információval gazdagodtunk a város történelmét, illetve jelenét illetően.
A harmadik nap programja a Gyilkos-tó és a Békás-szoros megtekintése volt. A kirándulásra partneriskolánk tanulói és pedagógusai kísértek el bennünket. A Gyilkos-tónál a helyi erdészet munkatársa fogadott bennünket és mutatta be a tó kialakulásának legendáját, történetét, majd az ő vezetésével egy – mind a hegyre vezető út meredekségét, mind a kilátást tekintve – lélegzetelállító túrán vettünk részt, melynek célja a Mária-kilátó volt. A hegyet körben megkerülve három különböző kilátónál jártunk: az elsőről a Kis-Békás patak útját tekintettük meg, felülről nézve a patak útvonalát az alattunk elterülő erdőségben; a második kilátópontról a Békás-szoros egy szakaszát láttuk több mint 200 méter mélységben alattunk; a harmadikról pedig az Oltár-kőre és a környező hegyekre nyílt csodálatos kilátás. A kellemes fáradtságot eredményező túra után a Békás-szoros páratlan természeti képződményében tettünk egy rövid sétát.
A csütörtöki nap délelőtti programja a Szent Anna-tó és a Mohos-tőzegláp látogatása volt a csíkszeredai iskola erdész oktatója, Szilágyi Ferenc vezetésével. A Szent Anna-tóhoz tett gyalogtúránk alkalmával egy nemrégiben arra járt medve nyomaira bukkantunk, fokozva a kirándulás izgalmait. A Mohos-tőzegláp természeti ritkaságában tett sétánk után, délután iskolánk névadójának, Bedő Albertnek a szülőhelyén, Sepsikőröspatakon, és nyughelyén, Kálnokon jártunk. A tavalyi – hagyományteremtő – programot követve először Kálnokon koszorúztuk meg Bedő Albert szobrát Karácsony István és fia, Nándor köszöntőjét követően, majd az unitárius temetőben Bedő Albert sírján elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. A temetőben álló Bedő-tölgyet és a haranglábat is megnéztük, továbbá az unitárius templomban is jártunk. Rendkívüli élmény azt látni, hogy mennyire megbecsülik és ápolják Bedő Albert emlékét mindmáig, a múlt század ismert viszontagságai ellenére Ezt követően Sepsikőröspatakon, Bedő Albert szülőházánál Karácsony István és családja látta vendégül csoportunkat vacsorára, ezúton is köszönjük azt a vendégszeretetet, amit tőlük kaptunk.
Október 11-én, pénteken az iskolában búcsút vettünk idei partnerosztályunktól, és elindultunk vissza Ásotthalomra. Útközben megálltunk a korondi vásárban, illetve Parajdon a sóbányát is meglátogattuk, további élményekkel gazdagodva.
A tanulmányút felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg diákjainkat, nagy részük most járt először Erdélyben, valamint nekünk, pedagógusoknak is nagyszerű élményt jelentett, tovább mélyítettük kapcsolatunkat a csíkszeredai partneriskolánkkal. Hasonló szeretettel és színvonalas programokkal várjuk a 2020 tavaszán hozzánk érkező 10.B osztályos diákokat és kísérő pedagógusaikat.


Domokos József, Marozsán Zoltán, Huszta Gábor
a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárai

Határtalanul! – Ásotthalmon jártak a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola diákjai

2021. október 4-8-a között iskolánkban, az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban járt a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola XII/B osztályának húsz tanulója két kísérő pedagógussal, a Határtalanul!-program keretében. Hosszú ideje vártunk erre a látogatásra, ugyanis az eredetileg tervezett, 2020 tavaszára kijelölt időpontban nem kerülhetett rá sor a koronavírus-járvány miatt. Intézményünk diákjai még 2019 októberében látogattak el Csíkszeredára ennek a pályázatnak a keretében; felejthetetlen emlékekkel, élményekkel tértek haza onnan.
Vendégeink 2021. október 4-én, hétfőn, kora este érkeztek meg Ásotthalomra, és rövid köszöntő után az iskolában elfoglalták szálláshelyüket. A kirándulás első teljes magyarországi napját az iskola parkjának bejárásával kezdtük, ahol Marozsán Zoltán tanár úr kalauzolta a csoportot. Bemutattuk iskolánk épületeit, az iskola és a településnév eredetének történetét, továbbá a park jellegzetes növényvilágát. Ennek végeztével buszra szálltunk, úticélunk az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark volt, ahol a csíkszeredai diákoknak lehetőségük volt kipróbálni az íjászatot, majd a Feszty-körkép megtekintése következett. Ezt követően lehetőség nyílt a rotunda kiállításaiba bepillantani, majd két negyedórás, 3D-s animációs film (Szer története, Magyarország történelme) megnézésével merültünk bele még jobban a magyar történelem folyamatába. A program végeztével csoportképet készítettünk a millenniumi Árpád-emlékműnél. Napi programunkat Szegeden folytattuk, ahol vendégeink megismerkedtek a belváros látnivalóival (például: Szent István téri víztorony, Hősök kapuja, Aradi vértanúk emlékműve, Dóm tér, Fogadalmi templom stb.).
A szerdai nap délelőttjén vendégeink számára az iskolában szerveztünk programokat. Iskolánk igazgatónője, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó részletesen bemutatta az iskola történetét, Bedő Albert munkásságát, illetve a magyarországi szakképzés rendszerét, iskolánk jelenleg futó képzéseit. A pályázat része egy közös produktum elkészítése a két iskola diákjainak közreműködésével, ami egy növénygyűjtemény formájában valósult meg, ezt együtt készítették el a tanulók. A közös produktum elkészítése után vendégeink az erdészképzés rendelkezésünkre álló tárgyi eszközeivel ismerkedtek meg: az iskolában használt motorfűrészekkel, erőgépekkel, lehetőségük volt kipróbálni az emelőgépet és a targoncát. A szakmai műhelyek sorát folytatva megismerkedtek a Vadászat tanműhellyel is, majd a gépszín előtt kialakított területen légpuskával célba lőhettek. Délután a csoport újból Szeged felé vette az irányt, ahol a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán lévő interaktív természetismereti tudástár Biológia Tára volt a cél, ahol megismerkedtek többek között a botanikai és az állattani gyűjteménnyel is. A napot a két iskola diákjai újabb közös programmal zárták: a közösen elfogyasztott vacsora után közösségépítő zenés-társasjátékos programon vettek részt, amely az ismerkedést, illetve a már meglévő barátságok elmélyítését is kitűnően szolgálta.
Csütörtökön hosszú út előtt álltak vendégeink: iskolánknak a programban résztvevő tanulóival és oktatóival együtt Budapestre utaztak az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállításra, melyet szabadon, mindenki a saját érdeklődése szerint járhatott be. Úgy gondolom, hogy mind iskolánk tanulói, mind pedig a csíkszeredai diákok nagyon jól érezték magukat a nap folyamán. Az iskolába visszatérve újabb, az előző estéhez hasonló, a közösséget összekovácsoló programot tartottunk.
Pénteken kora délelőtt elérkezett a búcsúzás ideje, az ajándékok átadása után vendégeink elindultak hazafelé. Bízunk benne, hogy sok új ismerettel, tapasztalattal, élménnyel és barátságokkal gazdagodtak ittlétük során, továbbá reméljük, hogy pozitív érzésekkel gondolnak vissza a nálunk töltött napokra. A program 2019-2020-as kiírását ezzel lezártuk, azonban a két iskola közötti kapcsolat tovább folytatódik, 2022 áprilisában és májusában sor kerül a 2020-ban kiírt és elnyert pályázat lebonyolítására, valamint a 2021-2022-es pályázatra is elkészítettük és beadtuk a pályázati anyagunkat, bízva abban, hogy még sokáig építhetjük a kapcsolatokat a két iskola között.


Domokos József, Marozsán Zoltán, Huszta Gábor