A Bedő Albert Erdészeti Iskoláról

Igazgatói köszöntő

Évszázados múlttal és nagy hagyományokkal rendelkező iskolánk, a történelmi Magyarország első erdőőri szakiskolája 1883. október 10-én nyitotta meg kapuit. Akkor két tanárral és tizenegy diákkal indult meg az oktatás. A kezdeti évtizedekben fontos szerepet játszott a fátlan Alföld, ezen belül a térség erdőtelepítéseiben.

Az Alföldi ASZC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, tradicionális intézmény, amely 138 éve szolgálja az erdészeti szakmai oktatást és a teljes emberré nevelést. Az iskola tanulói folyamatosan vesznek részt különféle megmérettetéseken, szakmai versenyeken, és sok esetben végeznek dobogós helyen. Az elmúlt harminc év Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyein tizennyolc alkalommal sikerült megnyerni a csapatbajnokságot. A hosszú évek alatt több ezer kiváló, a szakmáját szerető és értő szakembert adott a magyar társadalom sok területére, de leginkább mégis az erdőgazdálkodás számára. Az ország majd minden térségében találkozhatunk Ásotthalmon (1950 előtt Királyhalmon) végzett szakemberekkel.

A társadalmi, gazdasági, politikai élet változásai az iskolára is hatással voltak. Számtalan reformot élt meg, egy valami azonban soha sem változott, a szakmaszeretetre, tisztességre, emberségre nevelés szándéka. Az iskola mellett található az a 442 hektáros Tanulmányi erdő, melyet az iskola kezel 1994-től ismét. Ez a gyakorlóhely képezi az erdészeti szakképzés gyakorlóbázisát. A fóliaházunk pedig a virágkötő-virágkereskedő képzés gyakorlati helyéül szolgál.

Az erdészeti szakmunkások motorfűrész-kezelő és mezőgazdasági vontatóvezető végzettséget is kapnak a tantervi előírások alapján.

Napjainkban a képzési rendszer átalakulóban van. Kifutó jelleggel Erdésztechnikusokat, Erdészeti szakmunkásokat, Virágkötő és virágkereskedőket, valamint Lovászokat képzünk. A Lovász tanulók gyakorlata kihelyezett formában, duális keretekben kerül lebonyolításra.

A szakmai végzettséggel rendelkező 3 éves képzésben résztvevő tanulóink 2 év alatt érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt, melynek végén érettségi vizsgát tehetnek. Ezt követően lehetőségük van a felsőoktatásban továbbtanulni.

2020. szeptember 1-től a szakképzésben bekövetkező változások iskolánkat is érintették. Jelenleg az ötéves technikumi képzésben Erdésztechnikusokat képezünk, akik az ötödik év végén érettségi vizsgát és technikus vizsgát tesznek. A szakképző iskolai képzés 3 éves, ahol tanulóink Erdőművelő-fakitermelő szakképesítést szerezhetnek. A hagyományos erdészeti szakképesítések mellett vannak Gazda szakképesítésre jelentkező tanulóink, akik Lovász szakmairányon kívánnak tanulni, illetve vannak Kertész szakképesítést tanuló diákjaink is. A 9. évfolyamon a tanulók ösztöndíjat kapnak, és a sikeres ágazati alapvizsga után lehetőségük van a duális képzésben munkaszerződéssel részt venni.

A szakmai vizsga után lehetőség van 2 éves érettségire történő felkészítés keretében felkészülni iskolánkban az érettségi vizsgára.

Az iskolából kikerülő diákok a megszerzett végzettségeikkel, jogosítványukkal a munkaerőpiac több szektorában is el tudnak helyezkedni.

Bízom abban, hogy a honlapunk sok-sok látogatónak és érdeklődőnek szerez kellemes időtöltést.

Jó szerencsét!
2020. október

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató

Oktatási filozófiánk

Oktatási filozófiánkat Széchenyi István gondolataival tudjuk röviden, a legjobban jellemezni:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”

Volt diákjaink mondták rólunk

„Minden, ami Ásotthalomhoz fűződött megmaradt, nem veszett el, hanem egymásra rakodva, épülve tovább fejlődik és él. Mert van folytatás. Mert az utánunk jövő generációt, ma is, mint régen, a szakma kiválói, többdiplomás, tudományos fokozattal rendelkező tanárok oktatják.

A múlt alapjain a jövő folytatódik.​”