Tanárok, oktatók

Oktatásunk főbb alapelvei

Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvek beépülnek a mindennapi oktató-nevelő munkánkba, melyek a következők:

– szakmaszeret

– hagyománytisztelet

– szakmai tudás

– az erdők iránti elhivatottság

– az elődeink által ránk hagyott értékek megbecsülése

– tisztesség és becsület

– hazaszeret

– becsületes munka és a becsületes munkára nevelés.

Az iskola tanárai

Andrési Pál

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó

Balogh Sándor

Bánhidy Zoltán

Bartha Katalin

Börcsök Zoltán

Domokos József

Domokos Márta

Farkas Ágota

Fődi Csaba

Fődiné Tóth Katalin

Guba Mónika

Hárs László

Hortiné Gere Bernadett

Huszta Gábor

Joóné Ladányi Ildikó

Kelemen Antal

Kiri Lajos

Kis Daniella

Kiss Zoltán

Kocsis Attila

Kocsisné Büki Éva

Kónya Gábor

Lőrincz Szabolcs

Marozsán Zoltán László

Marozsán-Guganovich Éva Márta

Mityók Arnold

Mityók Tibor

Oláh Zoltán

Pergajeva Raisza Alekszandrovna

Prokes Jóvér Anikó

Rácz Albertné

Sáricz János

Szécsi László

Szécsi József Tibor

Szögi Szabolcs

Szűcs Attila István

Szűcs Tamás

Túri Róbert

Varga Erzsébet

Vázsonyi Gábor

Volford Csaba

Zsiros Attila

Zsirosné Kiss Erzsébet