Határon túlról érkezők

Határon túlról jelentkező tanulók felvételi eljárásához kapcsolódó intézendők

Az iskolába történő jelentkezéshez a Jelentkezési lapot ki kell tölteni, melyet a jelentkezési határidőn belül (február 15.) az iskolába el kell juttatni. A Jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg ki kell tölteni egy Adatlap nevű nyomtatványt, melyet az Adatlapon feltüntetett címre (Győrbe) el kell küldeni szintén a megadott jelentkezési határidőn belül.

A felvételi eljárásról szóló összesített tájékoztató megtekinthető és a Jelentkezési lap valamint az Adatlap nyomtatványok letölthetők az Oktatási Hivatal honlapjáról: http://www.oktatas.hu/kozneveles

Az általános iskolai tanulmányaikat külföldön végző, de magyarországi középfokú felvételre jelentkező tanulóknak a KIFIR felvételi lapok kitöltéséhez fiktív tanulói azonosítóra lesz szüksége, melyet 2017. januárjától  lehet igényelni a szülőknek az OH Köznevelési Programkoordinációs  Osztályától a következő e-mail címen: kifir@oh.gov.hu, vagy az OH Pedagógiai Oktatási Központjaitól, ez esetben: Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. : POKSzeged@oh.gov.hu , vagy (36-70)902-9083, vagy (36-70)902-9082 elérhetőségeken.

Az iskola teljeskörű segítséget nyújt a jelentkezési lapok kitöltéséhez, az oktatási azonosító szám igényléséhez, amennyiben igény merül fel. Ehhez a jelentkezőnek és a szülőknek is meg kell jelenni az iskolában az aláírások végett, továbbá az alábbi dokumentumokat kell hozni:
Személyi okmányok a tanuló és szülő esetében is:

  • útlevél,

  • magyarországi tartózkodási engedély,

  • ha van magyarországi tartózkodási hely erről lakcímkártya,

  • magyar állampolgárságot igazoló dokumentum (Honosítási okirat).

  • Általános iskolai tanulmányi eredményeket igazoló bizonyítványok: 5., 6., 7., tanév végi és 8. félévi