Határtalanul! – Erdélyben jártak iskolánk tanulói és oktatói

2022 április-májusában – a Covid-járvány miatt jelentős csúszással – megvalósult a 2020-2021-es tanévre kiírt Határtalanul-pályázat. Áprilisban intézményünk fogadta a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola 21 tanulóját és 3 pedagógusát, május 16-20-a között pedig ugyanennyi diákunknak és oktatónak nyílt lehetősége Csíkszeredára látogatni. Iskolánk csoportjának összetétele valóban „határtalannak” volt tekinthető, ugyanis az anyaországi tanulók mellett több vajdasági és egy kárpátaljai diák is részt vett a programban. A tanulmányi kirándulás során megismertük Csíkszereda környékének látnivalóit, természeti értékeit, továbbá felkerestük intézményünk névadójának, Bedő Albertnek az életéhez kötődő helyszíneket.

A kirándulás első napja a hosszú utazással telt. Útközben megtekintettük a dévai várat, ahol felidéztük Kőmíves Kelemenné népballadáját, illetve a vár történetének főbb állomásait. Több mint 600 kilométer leküzdése után kora este érkeztünk meg csíksomlyói szállásunkra, a Szent István Otthonba, ahol az otthon vezetője, Zsóka nevelő, valamint a Venczel József Szakközépiskola igazgatónője, Ambrus Orsolya, és az iskola két pedagógusa, Csutak Zoltán és Csizmás József fogadott bennünket.

A második nap délelőtti programját a Venczel József Szakközépiskola megismerése tette ki. Szilágyi Ferenc erdészoktató köszöntötte a csoportunkat, majd az ő vezetésével meglátogattuk az iskola két, erdészképzésben tanuló osztályát, akik éppen egyéves lucfenyőcsemeték iskolázását végezték. Tanórákon is részt vehettünk: néhányan kémia, illetve román nyelv és irodalom órán, a többség erdészeti szakmai órán foglalt helyet. Ez utóbbin az erdőbirtokosság történetébe, rendszerének kialakulásába nyerhettünk betekintést. Emellett szó esett az erdőgazdálkodásról, az IKT eszközök erdészeti oktatásban való alkalmazásáról, továbbá a vadászatról. A délután folyamán Hargitafürdőre utaztunk, ahonnan egy – a program további részéhez képest bemelegítő – túrát tettünk az 1399 méter magas Kossuth-sziklához, ahonnan páratlan kilátás nyílt a Csíki-medencére és az azt körülvevő hegyekre. Utunk során medvével nem, de medvenyomokkal sikerült találkoznunk.

Kirándulásunk harmadik napjának célpontjai a Gyilkos-tó és a Békás-szoros voltak. A kirándulásra a Venczel József Szakközépiskola IX/B osztályos diákjai közül többen velünk tartottak Szilágyi Ferenc kíséretében. A tónál rövidebben időztünk, viszont felmentünk a tó oldalánál, már a hegyoldalban kialakított kilátóba, ahonnan eddig még nem láthattuk ezt a páratlan természeti képződményt. Ez után következett a túra neheze. Gyalog indultunk tovább a Békás-szorosba egy 13 kilométer hosszúra tervezett túraútvonalat megtéve. Az első kilométerek jelentős szintemelkedés nélkül teltek, majd utána következett a neheze. Előbb három kilátót (Mária-kilátó) érintettünk egy hegycsúcsot körbejárva: az elsőről az Oltár-kőre, a másodikról a Kis-Békás-patak völgyére, a harmadikról a Békás-szoros óriási mélységére nyílt lélegzetelállító panoráma. Utóbbi kilátóról elindulva már lefelé vezetett utunk, de az alföldi ember számára meglehetősen nehéz terepen. Nagyon meredek lejtők következtek, melyek egy részén a turistaút oldalán, a fákon kifeszített kötelek segítségével lehetett csak leereszkedni, ennek nehézségét pedig tovább fokozta az előző esti esőzés következtében csúszóssá vált talaj. Többnyire kisebb esésekkel megúsztuk az ereszkedést, majd megérkeztünk egy függőhídhoz, amely körülbelül 70 méteres magasságban vezetett át egy patak fölött. Néhányan félelmüket leküzdve keltek át a hídon. Innen tovább folytattuk utunkat a Kis-Békás-patak mentén a Békás-szoros felé. Itt már könnyebb terep következett, kisebb lejtéssel, egy újabb (bár már csak 5 méter magasan kifeszített) függőhíddal, majd a Magyarok Hídján át érkeztünk meg a Békás-szorosba. Egy rövid séta után buszra szálltunk és kellemesen elfáradva érkeztünk vissza csíksomlyói szállásunkra.

A negyedik nap délelőttjén a Szent Anna-tóhoz kirándultunk, ahol egy levezető túrán vettünk részt az előző napi után a tóhoz lefelé, majd onnan felfelé tett rövid sétával. Közben a tóparton megpihentünk, utána elsétáltunk a Szent Anna-kápolnához. Innen tovább folytattuk utunkat a busz felé, közben egy kilátóból szép kilátás nyílt visszatekintve a tóra. A programunk következő állomása Sepsikőröspatak volt, ahol Kisgyörgy Sándor polgármester úr fogadott bennünket, és megtekintettük a helyet, ahol iskolánk alapítójának és névadójának a szülőháza állt, itt a polgármester beszélt Bedő Albert életének fontosabb állomásairól. Ezután Kálnokra vezetett utunk, ahol diákjaink megkoszorúzták Bedő Albert szobrát, majd a helyi unitárius temetőben a sírjára is elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. A temetőben megtekintettük a Bedő-tölgyet, melynek csemetéit iskolánk parkjában ültettük el áprilisban, ezzel is erősítve az összetartozást, továbbá a felújítás alatt lévő unitárius templomot és a fa haranglábat is. A program végeztével a polgármester úr vendégül látott bennünket ebédre Sepsikőröspatakon, melyet ezúton is köszönünk. A nap végén, szállásunkra visszatérve egy rövid sétát tettünk a csíksomlyói nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz.

Május 20-án, pénteken délelőtt csoportunk az ajándékok átadása után búcsút vett a Venczel József Szakközépiskola programban résztvevő diákjaitól, pedagógusaitól, majd elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Segesváron, ahol meglátogattuk a várat. Rengeteg élménnyel, emlékkel gazdagodva tértünk vissza iskolánkba, és bízunk abban, hogy a jövőben tovább építhetjük, mélyíthetjük kapcsolatunkat a csíkszeredai partneriskolánkkal.

Domokos József, Marozsán Zoltán, Huszta Gábor